Målningar 2023

I förbigående

Äggoljetempera på duk

Storlek 100x140 cm

2023

I förbigående

Stag och stigstenar

Äggoljetempera på duk

Storlek 70x135 cm

2023

Stag och stigstenar
Vattenvarelse

Vattenvarelse

Äggoljetempera på duk

29x100 cm

2023

Stigstenar

Äggoljetempera på duk

29x135 cm

2023

Stigstenar
Cisterner

Cisterner

Äggoljetempera på duk

29x135 cmk

2023