Målningar 2016

Den andra eller Badarna

Äggoljetempera på duk

Storlek 137x146 cm

foto Bo Gyllander

2016

Den andra eller Badarna
Friluftsliv i strandområden

Friluftsliv i strandområden

Äggoljetempera på duk

Storlek 90x150 cm

2016

Ånga

Äggoljetempera på duk

Storlek 21x75 cm

2016

Ånga
Bad 1

Bad 1

Tempera på trä

Storlek 20 cm i diameter

2016

Privat ägo

Bad 2

Tempera på trä

Storlek 20 cm i diameter

2016

Privat ägo

Bad 2
Det kommer det som saknas 1

Det kommer det som saknas 1

Äggoljetempera på duk

Storlek 62x145 cm,

Privat ägo

Foto Bo Gyllander

Det kommer det som saknas 2

Äggoljetempera på duk

Storlek 42x145 cm,

Foto Bo Gyllander

Det kommer det som saknas 2
Det kommer det som saknas 3

Det kommer det som saknas 3

Äggoljetempera på duk

Storlek 130x145 cm

2016

Tillhör Uppsala konstmuseum

Gå sin väg

Äggoljetempera på duk

Storlek 65x130 cm

foto Bo Gyllander

2016

Gå sin väg
En sak i mossan 1

En sak i mossan 1

Tempera på trä

Storlek 20 cm i diameter

Privat ägo

2016

En sak i mossan 2

Tempera på trä

Storlek 20 cm i diameter

Privat ägo

2016

En sak i mossan 2
Renlav

Renlav

Tempera på trä

Storlek 20 cm i diameter

Privat ägo

2016