public commissions

Tierps sjukhus /Hospital in Tierp, Uppland, Sweden

Paintings for waiting-rooms, “Land and traces”. 1999

På uppdrag av Kultur i Länet, Uppsala, utförde jag ett antal målningar till två väntrum, “Marker och spår” 1999

Vasaskolan

“Nu går jag bort dit stigen bär” / “I go where the path leads me”

På uppdrag av Hedemora kommun gjorde jag en målning till cafeterian i Vasaskolan, högstadiet, 2003.

Painting for a school in Hedemora, Dalarna, Sweden, 2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>