Besök i min ateljé, av Marit Jonsson, 2010

ateljébesök, artikel av Marit Jonsson

Marit Jonsson är frilansande kulturskribent m.m. på Formom - kreativt och kommunikativt skapandeunika texter ‘framför allt’  och har en Master of Arts i litteratur- och konstvetenskap, se hemsidan www.formom.nu

Det sista i raden av “Övriga reportage” (som egentligen är det först gjorda) handlar om kulturskribentens besök i min ateljé som gjordes 2010. Ursprungligen gjordes reportaget för den numera nedlagda kultursaiten KulturStan.

scrolla alltså ner till slutet av sidan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>