Paintings 2019

Vila (flotten)/ Resting (the Raft)

Flotte med skydd/ Raft with Shelter

Svart regn/Black Rain

Från ett annat håll/ From Another Angle

Skyfall/ Sky Fall

Mörk gloria/ Dark Halo

Redo/Ready

Skydd

Befästning/Fortification

Boplats/Settlement

Pelarsal/Columns

The baroness/baronessan